Menu
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  D a l š í   a k t i v i t y

Aktuální inormace a Bibliofil:

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE: č.1 - 2007, č.2 - 2007, č.3 - 2008, č.4 - 2008, č.5 - 2008,

BIBLIOFIL: č.1 - 2009, č.2 - 2009, č.3 - 2009, č.1 - 2010

 

Všechna čísla v tištěné i elektronické verzi archivuje  K n i h o v n a  N á r o d n í h o  m u z e a  v  P r a z e

 

 

 


Vlastní bibliofilie
Níže uvedené tituly jsou distribuovány pouze na základě  i n d i v i d u á l n í c h  o b j e d n á v e k 

 

Karel Žižkovský - ČAJ U JANA PERŮTKY / ručně sázená, knihtisk, 50 čísl. výt., 3x komb. technika Hana Čápová, 2007

 

Foto vazby viz: "GALERE PERŮTKA" v nabídce "Knižní vazba a bibliofilie"

 

PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH ČÍSLECH VÝTISKŮ:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - e.a. - e.a. - e.a. -        - prodané výtisky - rozpracované objednávky - závazně zamluveno - volné výtisky -

 

 

Připravuji na rok 2020:

 

Edgar Allan Poe - JÁMA A KYVADLO (jediný autorský výtisk s barevným leptem Oldřicha Kulhánka, zhotoveným v roce 1990)

Edgar Allan Poe - JÁMA A KYVADLO (17 čísl. výtisků s barevnou kombinovanou technikou Güntera Hujbera)

Karel Žižkovský - ČAJ U JANA PERŮTKY (kaligrafovaná verze a knihtisk, 7 čísl. výtisků, 3x komb. technika Hana Čápová)

 

 


Připravuji do budoucna:

 

Jindřich Svoboda - CILILINK (ručně sázená, knihtisk, náklad cca 12 čísl. výtisků, 1x rytina Karel Zeman)

 

 

 

1995 - ročník I. číslo: 1, 2, 3, Sborník předášek ze semináře konaného v rámci VIII. Trienále UKV v Kroměříži 12. srpna 1995
1996 - ročník II. číslo: 1, 2, 3, 4
1997 - ročník III. číslo: 1, 2, 3, 4, Sborník I. mezinárodního semináře knihařů Červený Hrádek u Jirkova 13. - 15. června 1997
1998 - ročník IV. číslo: 1, 2, 3, 4, Sborník II. mezinárodního semináře knihařů Kroměříž 4. - 6. června 1998
1999 - ročník V. číslo: 1, 2, 3, 4, Sborník III. mezinárodního semináře knihařů Loket nad Ohří 1. - 4. července 1999
2000 - ročník VI. číslo: 1, 2, 3, 4, Sborník IV. mezinárodního semináře knihařů Plzeň 29. června - 2. července 2000
2001 - Sborník V. mezinárodního semináře knihařů Kroměříž 24. - 27. června 2001

 

Knihařská ročenka

 

 

 

Méně dostupná odborná literatura, atd...
Starší katalogy různých knihařů, atd...

 

 

Charles Asselineau - Peklo milovníka knih
Arno Sáňka - Bibliofilovo stěhování
Karel Dyrynk - Pravidla sazby
Karel Čapek - Kterak se čtou knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM

 

    CKŽ: celokožená vazba
    PKŽ: polokožená vazba
    CPG: celopergamenová vazba
    PPG: polopergamenová vazba
    CPP: celopapírová vazba

- f: vazba francouzská
- b: vazba dle Bradela
- h: vazba holandská

 

 

 

 

 

©  Jiří Šindler 1994       

Desing - Jan Perůtka 2008 - 2015 © Copyright - Grafika 2016 - Atelier Regulus PRAHA
 Powered by: www.cdx-world.com